Damsted Slægten

Med deltagelse af 34 voksne og 2 børn afholdt Slægtsforeningen Damsted sit 14. slægtstræf den 5. oktober 2019 i Otterup i selskabslokalerne Fru Nielsens Køkken. Det blev en god dag som alle på dagen gav udtryk for. Du kan i det efterfølgende link se programmet for dagen. 

Dagens program for slægtstræf 5.10.2019

Ligeledes kan du i de følgende link læse det Nyhedsbrev som er sendt ud til deltagerne på mødet med orientering om resultatet af det spørgeskema som blev omdelt samt med tanker for et kommende slægtstræf i 2022 hvor vi forsøger at få slægtninge med fra Utah.

Nyhedsbrev fra Slægtsforeningen Damsted.