Damsted Slægten

 I denne artikel har jeg tænkt på, at vise mange af de effekter som familien Damsted med udspring i Daugstrup har efterladt sig af historiske fodaftryk, som vi idag kan glæde os over.

             haven kopi efter fotokopi 2   haven kopi efter fotokopi 2

              haven kopi efter fotokopi 2     haven kopi efter fotokopi 3

Blandt andet disse fire billeder af den  gamle have og af stenhøjen, som brødrene Damsted var med til at anlægge ultimo 1890´erne og primo 1900´erne. Når man besøger haven i Daugstrup i dag kan man godt se at den gamle have fortsat præger billedet tillige med stenhøjen fortsat ses til venstre for indkørslen og med til at præge en del af haven. Under menu punktet Minder fra Daugstrup kan du tillige se ovennævnte billeder plus du kan se et par billeder fra have taget under et besøg hos familien Daugaard sommeren 2016.

                                       Violin              Knud Damsteds fløjte 3

Familien Damsted i Daugstrup var alle meget musikalske og alle har spillet på et eller flere instrumenter. Vi ved Mads Nielsen spillede på violin. Vi ved også at alle brødrene blev sendt til Odense til musik undervisning primært for at lære at spille på violin og fløjte. Ifølge Margit Egdals slægtskrønike "Mads Nielsen, David og Mette Marier i Guds eget land" kan vi læse, at brødrene gik hele vejen fra Daugstrup til Odense for at følge undervisningen endda flere gange om ugen.
Ovennævnte to instrumenter - violin og fløjte - har helt sikkert været brugt i denne undervisning. Violinen hænger i dag på væggen i stuen hos de nuværende ejere af gården i Daugstrup Vivi og Erling Daugaard. Fløjten hænger på væggen i stuen hos Gurli og Jens Erik Aebeloe og den ved vi helt sikkert har tilhørt  Gurlis oldefar Knud Damsted, medens tilhørsforholdet til violinen er lidt mere usikkert. Men da familien Daugaard har oplyst, de har fundet den på loftet må det antages
, at den har været spillet på af en af brødrene Damsted. Begge billeder er fotograferet af Arne Damsted Rasmussen ved besøg hos de nævnte familier og her vist for slægtshistoriens skyld og et vidnesbyrd om brødrene Damsteds musikalitet.

Mads Nielsens svendestykke chartol år 1842

Træskruetvinger 2 M

Mads Nielsen blev udlært som tømrer og møbelsnedker hos en tømrermester i Bårdesø i år 1840. Dette chatol er hans svendestykke og stod i mange år på gården i Daugstrup og senere hos den yngste søn Knud Damsted på ejendommen Pomosa i Søhus senere gået i arv til skiftende arvinger Johannes Georg Damsted (søn), Ruth Hansen (datter), Ulrik Damsted (søn) og står i dag hos Trine Aebeloe (2 x tipoldebarn til Mads Nielsen).  De mange breve som danner baggrund for Margit Egdals slægtskrønike: "Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land" lå i alle årene  hos Knud Damsted i en af chatollets skuffer. Brevene er senere indleveret til udvandrer arkivet i Ålborg efter Margit Egdal har lånt dem som historisk materiale til nævnte slægtskrønike. Chatollet måler ca. br.110*h.120cm. På side 125 i bogen om Mads Nielsen er chatollet nævnt.
Det nederste bill
ede er af to stk. træ skruetvinger som er modtaget af Ulrik Damsted og som har arvet disse gamle effekter. Ulrik oplyser han er sikker på de har været noget af Mads Nielsens værktøj og som måske har været brugt ved fremstilling af hans chatol.

Skøde på Mads Nielsens gård i Daugstrup 001 4 Skøde Daugstrup side 2 5   Skøde Daugstrup side 3 4

Disse tre kopier af Mads Nielsens gamle skøde fra købet af gården i Daugstrup er kopieret fra det originale skøde Arne Damsted Rasmussen lånte hos Erling Daugaard ved Slægtsforeningens 25 års jubilæum den 18. september 2011 på slægtsgården i Daugstrup.

                            1862 mads nielsen sogneforstander5260 4         

Arne Damsted Rasmussen har fra Margit Egdal modtaget denne kopi af et udskrift fra Skeby Sogneråds protokol, som udviser et kort referat fra et møde hos Mads Nielsen og dermed interessant for Slægtsforeningen Damsted. Er allerede vist under noter på Mads Nielsens slægtstræ, men er nu valgt at komme med i dette afsnit af hjemmesiden tillige med en oversættelse af referatet der er skrevet med gotiske bogstaver og nu omskrevet til et mere forståeligt dansk:

"1862 den 13 Mai var Sogneforstanderskabet, efter forudgaaet Bekjendtgiørelse, forsamlet hos Gaardeier Mads Nielsen i Dagstrup hvor dets samtlige Medlemmer vare nærværende med Undtagelse af Bødker Peder Christian Knudsen der havde anmeldt Sygdomsforfald, og efterat Sognepræsten Hr: Concistorialraad Larsen havde ledet og endt Forhandlingerne i Fattigvæsnets Anliggender, fremlagde Formanden de siden sidste Møde ankomne Skrivelser og Meddelelser m: v: Communevæsnets vedkommende og i øvrigt forhandlede saaledes som følger".

Mads Nielsen har været en dygtig og alsidig person. Dygtig som håndværker og dygtig som landmand, for han formåede at gå fra at være fæstebonde til at være selvejerbonde. Ovennævnte to eksempler viser hans dygtighed som håndværker og hans evner som landmand, idet skødet viser, at han må have tjent penge nok, således han har fået mulighed for at købe sin fæstegård. Ligeledes viser det tredje billede en kopi af et mødereferat fra et sognerådsmøde, hvori Mads også var medlem. Trods disse tre gode egenskaber, hans ægteskab med Gjertrud med hvem han fik otte børn og hvad det nu indebar af glæder og sorger, traf han i 1883 som 61 årig den dramatiske beslutning at forlade det hele for at udleve sin stærke tro på mormonbevægelsen og rejste alene til Amerika til den lille by Elsinore i staten Utah. Efterlod sin undrende hustru og voksne sønner til et liv uden ægtefælle og far. Slægtshistorien viser dog at det gik alle parter godt og de alle havde et godt liv trods disse svære livsbetingelser Madses beslutning betød for hele hans familie herunder også ham selv i det fremmed ukendte han valgte at rejse over til.

Spinderok    P3290328 2  P3290324 2

Disse tre redskaber er en spinderok. en garnhæk med to kartebrætter og en garnhasper som alle er fra gården i Daugstrup omkring år 1850. Redskaberne har formodentlig været brugt af Gjertrud Davidsdatter - gift med Mads Nielsen - og med til at fortælle en slægtshistorie om de indendørs sysler på gården i Daugstrup. Redskaberne er alle bevaret for eftertiden og står i dag i stuerne hos Gurli og Jens Erik Aebeloe. Gurli er tipoldebarn til Mads og Gjertrud Cathrine.
Arne Damsted Rasmussen har under et af sine mange besøg hos Gurli og Jens Erik taget et foto af de tre redskaber.

 gl. smedejernsegl fra Daugstrup via pomosa Søhus4  gl. segl m. træskaft fra Daugstrup via pomosa Søhus5 1     gl. båndhøvl fra 19.århu. fra Daug strup via pomosa Søhus6 1

Knud Damsteds Trækiste M      Knud Damsteds Trækiste side 2. M
Her ser du tre stykker håndværktøj - to typer segl et af jern og et med træhåndtag - det tredje er en håndhøvl. Alle er brugt af Knud Damsted - måske både i Daugstrup og på Pomosa primo 1900. Disse effekter beror hos Ulrik Damsted som også har leveret billederne til hjemmesiden.
Ligeledes har Ulrik Damsted sendt disse to billeder af Knud Damsteds gamle trækiste som Ulrik har arvet og står i hans kælder.

Hans Damsteds boggave fra julen 1946 fra sin bror Knud. Bogens titel En jævn Mand 2      Hans Damsteds boggave julen 1946 fra sin bror Knud Damsted 2

Denne bog har Arne Damsted Rasmussen arvet fra sin far som igen har arvet den fra sin morfar Hans Damsted i Gerskov. Bogen er en gave til Hans Damsted fra hans lillebro Knud Damsted julen 1946. Bogens titel En Jævn Mand, som tror jeg har været Knuds holding til sin bror og helt sikkert ment positivt.

Odense, den 1. marts 2019
Arne Damsted Rasmusen