Damsted Slægten


https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/11898903_917357978330419_274327467548795516_n.jpg?oh=e8cc7358f0af9c811533b0a1ef03dc93&oe=582F105D

 

5 Damsteder ved Mads Nielsens grav i Elsinore 2 

Billede fra Elsinore af os 8 danskere
This photo is taken by Dahlene Mullins by us 8 Danes
from left Jens Erik, Ulrik and Arne
Jane, Gurli, Jette Annalise and Karima

 Utah Jane 3017 5

Ovenstående ser du tre billeder, hvor det første viser byskiltet til Elsinore, som var den lille by, hvortil min tipoldefar rejste i 1883. Det andet billede er af os fem Damsted slægtninge som i 2016 rejste til Utah for at møde vore slægtninge derovre, stående foran Mads Nielsens gravplads på kirkegården i Elsinore,Utah. Det tredje billede er et gruppebillede af et udsnit af de 80 slægtninge, som kom for at besøge os på vores slægtstur til Utah. Når jeg får skrevet et færdigt referat fra turen vil dette blive lagt ind som et link på denne side tillige med en del øvrige billeder fra turen. 

In English

Above you see three pictures where the first shows the city sign for Elsinore, which was the small town that my great-grandfather traveled to in 1883. The second picture is of us five Damsted relatives who in 2016 traveled to Utah to meet our relatives over there, standing in front of Mads Nielsen's graveyard in Elsinore Cemetery, Utah. The third picture is a group picture of a selection of the 80 relatives who came to visit us on our family trip to Utah. When I get a finished report from the trip written, this will be added as a link on this page as well as a number of other photos from the trip.

Artiklen er endnu under redigering. - The article is still being edited.

Odense, den 27. februar 2019
Arne Damsted Rasmussen

 

 I dette link kan du se billeder fra fortælle dagen i Daugstrup, hvor der blev fortalt og vist billeder fra slægtsturen til Utah i 2016.
In this link you can see pictures from the story of the day in Daugstrup, where pictures from the family trip to Utah in 2016 were told and shown.