Damsted Slægten

 

Violinist Martin Andersen giftede sig ind i Damsted slægten, da han den 29. december 1925 blev gift med musiklærerinde Hansine Katrine Damsted i Lumby Kirke. Hansine var datter af planteskoleejer Knud Madsen Damsted og Karen Dorthea Rasmussen i Søhus - gren 8 på slægtstræet.

Hansine Damsted og Martin Andersen 2

 Her ses Hansine Damsted og Martin Andersen fra en gallafest i 1962 - året hvor han stopper som leder for konservatoriet.

I den efterfølgende tekst vil jeg kort beskrive hvilken kendt person han var og som har været en del af Damsted slægten som ægtefælle til Hansine. Jeg har valgt at skrive om Martin Andersen fordi han var og blev en kendt musikkens mand på Fyn og fordi mange i Damsted slægten også har været og fortsat er gode musikere. Jeg ved ikke om Martin Andersen nogen sinde har været bevidst om, at han giftede sig ind i en musikalsk slægt. I den efterfølgende tekst vil jeg kort forsøge at knytte hans musiske interesse sammen med både tidligere og nulevende slægtninge. Først vil jeg fortælle lidt om hans musikalske liv og herefter fortælle lidt om Damsted slægtninge i hans samtid og til slut vil jeg fortælle lidt om nulevende Damsted slægtninge og deres interesse for musik og som helt sikkert ville have intersseret Martin Andersen, tænker jeg.

Martin Andersen stiftede i 1929 Det fynske Musikkonservatorium i samråd med flere fynske musikpersonligheder. I Martin Andersens bog Mit liv i musiken skiver han på side 67 og 68,at han før den endelige beslutning bl.a. havde spurgt komponisten Carl Nielsen om han ville anbefale hans projekt. Ifølge citat fra bogen sender Carl Nielsen, Martin Andersen følgende anbefaling:
"Bestræbelserne for at højne musikinteressen ude i landet må hilses med glæde, og når nu en del kunstnere har sluttet sig sammen med det formål at oprette en musikskole eller et konservatorium i Odense, så er det mig en glæde at anbefale denne vigtige sag. Nu er det så heldigt, at jeg kender tre af de pågældende kunstnere, nemlig MartinAndersen, Ove Peters og Kai Senstiua, som alle er meget begavde og dygtige folk. Det er mig derfor en let sag at give dem min varmeste anbefaling med til de mænd og bevilgende autoriteter, hos hvem de vil søge støtte til gennemførelse af sagen"

Hans Damsted gårdejer fra Gerskov var ikke nogen kendt musiker i sin samtid udover det lokalområde han boede i. Men som nævnt under punktet Hans Damsteds melodier har han efterladt sig en del musikalsk aftryk med 143 kompositioner fra egen hånd. En del af disse melodier er allerede blevet spillet og kan høres under punktet Hans Damsted melodier. Ligeledes vil Otterup Folkedanserne danse et par danse til selvsamme melodier - se under punktet Otterup Folkedanserne. Måske har Martin Andersen hilst på Hans Damsted til en familiefest hos Knud Damsted?.
Vi ved også at alle brødrene Damsted fra Daugstrup var meget musikalske og kunne spille på flere instrumenter. Vi ved også at mange af deres efterkommere har gået til musikundervisning, men aldrig blevet nogen kendte musikere men alene levet med deres store interesse for at kunne spille på et instrument.

Her i 2019 har jeg kendskab til flere unge og lidt ældre i slægten som har dyrket musikken både professionelt og privat. Vil nævne min fætter Peder Damsted som er en dygtig sanger i bandet Børge Bagtanke samt han tillige synger i kor. Jane Damsted er også en ivrige korsanger - synger bl.a. i et gospel kor i Århus. Nu vi er ved sang må jeg nævne Linette Damsted - datter af Helle Damsted - som har indsunget flere sange både af sine egne og andres sange. Har via facebook set og hørt flere af hendes sange - god musik må jeg sige. Ved også flere af de unge slægtninge i Utah spiller musik på flere instrumenter bl.a. Dahlenes sønner.

Skulle nogen fra slægten læse dette menupunkt og kan hjælpe med flere musik oplysninger hører jeg gerne fra dig. Kan kontaktes under menu punktet kontakt.

Odense, den 22. maj 2019
Arne Damsted Rasmussen