Damsted Slægten

Nedenstående får du en tidslinie over de gange foreningen har afholdt slægtstræf m.m. samt hvornår foreningen fik sin nye hjemmeside til afløsning af de fire manuelle slægtsbøger samt tidslinien fortsat op til dato over øvrige afholdte aktiviteter og planlagte aktiviteter.

   1.      21. maj 1988 i Bylaugshuset i Skibhusene med 39 deltagere.

   2.      26. maj 1991 ligeledes i Bylaugshuset med 64 deltagere.

   3.      23. maj 1993 i Bylaugshuset med 34 deltagere.

   4       21. maj 1995 hos Allan og Elsebeth på adressen Krogsløkkeparken 43 i Seden.

   5.      14. september 1996 på Egeskov Slot med 74 deltagere og hvor de fire slægtsbøger blev offentlige og solgt til de fremmødte.

   6.      26. september 1998 på Otterup Bibliotek og senere en tur til Hollufgård. 23 deltagere.

   7.      6. oktober 1999 donerer foreningen kr. 6.000 til Margit Egdal for at skrive slægtskrøniken Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget
            land med udgangspunkt i de gamle breve med brev veksling mellem Daugstrup og Elsinore i Utah.
            Brevene er idag opbevaret på udvandrer arkivet i Ålborg.

   8.      25. maj 2000 afholdes fernisering i Daugstrup, Kvindevadet 42 over Margit Egdals bog med deltagelse af både slægt og venner
            samt den lokale presse.

    9.    19.august 2000 slægtstræf Odense Zoo.

   10.   22. juni 2002 slægtstræf på Egeskov Slot

   11.    29. august 2004 slægtstræf i Den Geografiske Have i Kolding

   12.    Med Verner Damsted som sponsor af Kr. 5.000 blev afholdt slægtstræf 27. august 2005 med en sejltur på Svendborg Sund
            i det gode sejlskib Fylla. 43 deltagere som var max. på skibet.

   13.   14. oktober 2006 slægtstræf på Bogø ved Assens med deltagelse af 32.

   14.   Slægtstræf 2. juni 2007 med tur til Hjerl Hede blev ikke afholdt grundet manglende interesse.

   15.    I 2008 søgte foreningen efter aftale med Margit Egdal, Nordfyns Kommune om at overtage rettighederne til slægtskrøniken:
            Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land.

   16.    I 2009 modtog foreningen brev fra Nordfyns Kommune hvori stod at foreningen uden beregning havde fået overdraget rettighederne
            til slægtskrøniken: Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land.

   17.   18. september 2011 afholdtes foreningens 25 års jubilæum i Daugstrup med deltagelse af 62.

   18.   Juni 2015 behandlede foreningen en ansøgning, med henvisning til foreningens copyright til slægtskrøniken
           Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land, fra professor Julie K. Allen , University of Wisconsin, USA om at få lov til at bruge
           en række billeder fra bogen. Da Margit Egdal lå inde med disse billeder blev ansøgningen bevilget og de ønskede billeder blev fremsendt.

   19.   September 2015 blev hjemmesiden damstedslaegten.dk en realitet. Siden er stadig under udvikling. Se bilag 2 med omtale af hjemmesiden.

   20.   11. februar 2016 indkøbte foreningen restlageret og Margit Egdals bog med henblik på salg til medlemmer og andre interesserede i
           slægtshistorie. Sælges for kr. 100,- ved at kontakte Arne Damsted Rasmussen under menu punktet kontakt.

   21.    I perioden 17. maj 2016 - 29. maj 2016 var vi 8 fra slægten på en privat tur til Utah for at besøge vore slægtninge og efterkommere af
            David og Mette Marie. En fantastisk tur som har givet os alle 8 en oplevelse for livet.

   22.   Den 10. september 2016 afholdt foreningen en fortælledag i Daugstrup , hvor vi 8 viste billeder fra og fortalte om vores Utah tur.
           En dejlig dag i Daugstrup med 32 deltagere.

   23.   Jens Aebeloe og Arne Damsted Rasmussen har siden i regi Slægtsforeningen Damsted afholdt fire lignende fortælledage med temaet:
           "I min tipoldefars fodspor" :
           Den 15. marts 2017 i Odense Valgmenigheds Kirke til deres onsdags møder med ca. 50 deltagere.
           Den 9. november 2017 hos DIS Odense til et af deres aftenmøder med ca. 30 deltagere.
           Den 7. juni 2018 Lokalhistorisk Forening i Otterup med 25. deltagere.
           Den 19. oktober 2019 i Ansgar Kirke til deres fredags cafe med  80 deltagere og hvor der tillige blev optaget en video
           af Peter Yndgaard og den er senere lagt op på hans hjemmeside livsfortaellinger.com under dette link:
           https://www.youtube.com/watch?v=8d--EK3Kxl0      

    24.  Arne Damsted Rasmussen afholder alene den 13. marts 2019 i Lokalhistorisk Forening i Stenløse til deres årlige                  
           generalforsamling samme fortælling: "I min Tipoldefars fodspor". 

    25   Den 5. oktober 2019 afholdes der for 14. gang et slægtstræf hos Fru Nielsen i Otterup hvor museumsdiretkør Torben Grøngaard
           Jeppesen fra Odense Bys Museer kommer og fortæller fra sin store viden om udvandringen til Amerika. - Der deltog 34 til mødet.

   26.  Den 29. april 2020 afholder Arne Damsted Rasmussen for 7. gang sin fortælling I min Tipoldefars Fodspor. Dennegang
          i Munkebjerg Kirke i Odense.På grund af Corona pandemien er det udskudt - til 16. september kl. 10 samme sted.

   27.  På slægtsmødet i Otterup den 5. oktober 2019 blev besluttet at foreningen fremover alene er en hvilende forening, hvorfor
          hjemmesiden omdøbes til at hedde Slægten Damsteds hjemmeside. Ligeledes blev foreslået, at vi i år 2022 forsøger at arrangere
          et slægtstræf for 200 året for Mads Nielsens fødsel med deltagelse af både slægtninge fra Danmark og USA (Utah).

   28.  Den 29. juli 2020 begyndte Karima og Arne arbejdet med at få etableret en gruppe under Fqacebook med henblik på
          yderligere kommunikation med mange flere i slægten - unge som ældre.

  29.   Den 27. august 2022 blev der i Ottereup afholdt et stort slægtstræf for at fejre 200 året for Mads Nielsens fødsel.
         Vi var 57 sægtninge samlet heraf 6 fra Utah. Peter Yndgaard kom og optog hele dagen på videoer og med billeder.
         Dette flotte materiale kan ses på hjemmesiden livsfortaellinger.com.