Damsted Slægten

 Mads Nielsens barnebarn Niels Damsted havde i mange år interesseret sig for at få samlet så mange oplysninger om slægtninge med navnet Damsted inden foreningen blev stiftet. Niels havde en planteskole på Als, men brugte meget af sin fritid på at rejse rundt i landet og besøge folk og herigennem få samlet oplysninger. På et tidspunkt løb Niels ind i sin fætter Rikard, som havde samme interesse  og de to arbejdede sammen i mange år indtil Rikard blev syg og døde. Et af de mange minder vi har fra Niels er hans store manuelle slægtskort, hvorpå han sirligt har nedskrevet de oplysninger han havde gjort sig om slægten og dens personer. Jeg tror vi er mange der har et af hans kort liggende i vore gemmer.

En sommer i 1981 var Niels på besøg hos Herman og Astrid og fik her inviteret en lille kreds af personer med henblik på at få flere hænder til at fuldføre Niels´  påbegyndte arbejde med at få lavet en slægtsbog om slægten Damsted. Kan huske vi  var følgende personer til eftermiddagskaffe i drivhuset i Lundeborg hos Else og Astrid: Niels, Richard, Aase Frandsen,  Hans og Ellen Marie, Annalise og Arne. Kan huske Annalise var gravid med vores Mette. Kan også huske hvordan vi blev inviteret - nemlig ved en telefon opringning fra Niels (kendte på det tidspunkt ikke Niels) hvori han oplyste han var blevet henvist til mig af Marie i Gyrup, som mente jeg kunne være interesseret. Som skrevet var vi med til mødet og har siden været med og siden telefonsamtalen med Niels har vi haft besøg af ham mange gange. En hyggelig fætter med lune og altid i godt humør. Niels døde i 1992, men inden hans død var han manden bag stiftelsen af Slægtsforeningen Damsted.

Slægtsforeningen Damsted blev stiftet 23. november 1986 med det formål at indsamle så mange oplysninger om slægtninge til slægtsnavnet Damsted samt arrangere nogle slægtstræf. Niels talte altid om, at der skulle laves den flotteste indbundne slægtsbog. Men bestyrelsen havde andre billigere løsninger nemlig et ringbind for hvert slægts gren.
 Foreningen er siden blevet ført videre med et medlemstal på ca. 50 medlemmer og med skiftende bestyrelser. Disse bestyrelser var med til at arrangere mange slægtstræf samt indsamle slægtsoplysninger, således de fire manuelle slægtsbøger kunne udgives ved et slægtstræf på Egeskov den 22. juni 2002.
Efter udgivelsen af disse bøger var det tanken at arbejdet med indhentning af flere slægtsoplysninger skulle fortsætte og bøgerne skulle løbende blive opdateret.
Dette arbejde er siden løbet ud i sandet tillige med bemandingen i bestyrelsen blev mindre og mindre og ikke har kunnet suppleres med nye medlemmer. Der er p.t. ingen reel bestyrelse, men kun en tovholder som sikrer at foreningen fortsætter - Arne Damsted Rasmussen som har været med fra starten i 1981 forsøger at holde liv i foreningen.
Siden 2009 har foreningen kørt som en hvilende forening. Arne var klar til at lukke foreningen marts 2017, men har med basis i enkelte tilbagemeldinger fra Damsted slægtninge valgt at fortsætte indtil videre.

Selvom foreningen formelt har været hvilende og uden en egentlig bestyrelse eller kontingent betalende siden 2009 - er det dog lykkedes at fejre foreningens 25 års jubilæum den 18. september 2011 på gården i Daugstrup - Kvindevadet 42, hvorfra Damsted navnet tager sit udspring. De nuværende ejere Vivi og Erling Daugaard har været meget gæstfrie og lod Damsted slægten fejre jubilæet hjemme i deres private stuer. Se separat menupunkt Foreningens 25 års jubilæum.

Fra den 17. maj til 28. maj 2016 var vi en gruppe på 8 en tur i Utah for at besøge enkelte af vore slægtninge som alle er efterkommere af David og Mette Marie. Turen tog sit udspring i Margit Egdals bog Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land som udkom 25. maj 2000 og vore kontakter til Utah. Efter hjemkomsten fra en vellykket tur blev der afholdt en fortælledag i Daugstrup den 10. september 2016 igen hos familien Daugaard, hvor der blev vist billeder og fortalt om slægtsturen til Utah. Se tillige menupunktet om turen til Utah.

Ligeledes har Arne og Jens Erik afholdt et foredrag inde i Odense Valgmenighedskirke den 15. marts 2017 med titlen I min Tipoldefars fodspor samt der er afholdt 5 lignende foredrag for andre interesserede. Se separat menupunkt med en tidslinje over se seneste aktiviteter og med en kort omtale af en kommende aktivitet i 2022..

Jævnfør seneste beslutning på slægtstræffet i Otterup den 5. oktober 2019 er foreningen formelt ophørt, men fortsætter som en hvilende foreningn med tanke for, at der skal være plads til kommende aktiviteter. Så jo foreningen er hvilende, men Arne vil fortsætte med at holde liv i hjemmesiden som omdøbes til at hedde Slægten Damsteds hjemmeside og løbende opdatere siden med nye oplysninger om personer i slægten Damsted samt fortsat forsøge at arrangere slægtstræf - som nævnt vil der i år 2022 blive forsøgt at arrangere et slægttræf med besøg fra Utah. I løbet af august 2020 vil der blive oprettet en gruppe på Facebook kaldet Damsted Slaegten og vil blive løbende opdateret på både dansk og engelsk.

Opdateret, den 29. marts 2020
Arne Damsted Rasmussen

Foto af æbletræ med Gerskov æblet

 Foto af Margit Egdal taget fra hendes slægtskrønike Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land. Det viste æbletræ er med æblesorten Gerskov æblet fra adressen Gerskov Bygade 20. Æblesorten er fremavlet af brødrene Hans og Knud Damsted. Se separat menupunkt om Gerskovæblet.

Odense, 27.november 2017
Arne Damsted Rasmussen