Damsted Slægten

Arne Damsted Rasmussen fik i marts måned 2019 ideen til at spørge Otterup Folkedansere om de ville være mig behjælpelig med at lave nogle dansetrin til min oldefar Hans Damsteds melodier. Jeg kontaktede derfor Carl Nielsen formand for Otterup Folkedansere via en mail med en høflig forespørgsel om det var en opgave de gerne ville påtage sig. Efter en kort tid ringede Carl Nielsen og sagde det ville de gerne og bad mig om at sende de nodeark jeg havde fået gennemarbejdet og spillet af organist Carsten Sindvald ved Odense Valgmenighedskirke. Forslog også Carl Nielsen at han kunne høre melodierne spillet via et link på Slægtsforeningen Damsted hjemmeside.

Carl Nielsen ringede igen og fortalte de var begyndt at danse til de fremsendte melodier  og ville derfor gerne inviterede mig og Annalise til forpræmiere hjemme på hans gård i Tokkendrup den 29. maj 2019. Her vil jeg forsøge at lave en video af dansetrinene og ta´ nogle billeder og vise her på siden.

Odense, den 22. maj 2019
Arne Damsted Rasmussen

Der er p.t. lidt problemer med at få lagt seks videor med danse op på siden - der arbejdes på sagen.  24/10-2019 Arne.