Damsted Slægten

Gennem ord og billeder fra før og nu, vil jeg Arne Damsted Rasmussen forsøge at fortælle en slægtshistorie om mine oldeforældre Laura og Hans Damsted som overtager Gerskov Bygade 11 af Lauras forældre Lars Hansen og Kirsten Andersdatter i 1892 og driver den indtil 1938, hvorefter gården sælges til anden side. Før 1892 var gården også i familiens eje, nemlig af Lars Hansens forældre og mine 2 x tipoldeforældre Maren Larsdatter og Hans Pedersen som også var med til den store inddæmning jævnfør nedenstående mindesmærker.
Begge mine oldeforældre var døde da jeg blev født i 1952. Har derfor aldrig kendt eller mødt disse personer. Men jeg syntes det kunne være sjovt at forsøge at gøre dem historisk levende for eftertiden med basis i de oplysninger  og billeder jeg har. Følg historien på de følgende sider. Ligeledes har jeg udarbejdet et historisk skriv under menupunktet om min oldefars regnskabsbøger for år 1900 og 1905. Her forsøger jeg at beskrive deres hverdag med basis i de mange pengebevægelser både indtægter og udgifter og har her fundet nogle sjove oplysninger om deres hverdag og hvilke ting der sker i Danmark på den tid.

Kirsten Andersdatter og Lars Hansen Arnes tipoldeforældre 
Her et billede af Hans Damsteds svigerforældre mine tipoldeforældre Lars Hansen og Kirsten Andersdatter - måske  år 1892 i hvilket år de overdrog Gerskov Bygade 11 til deres datter Laura og ægtefælle Hans Madsen Damsted mod de skulle bo på aftægt på gården.

  Mindesmærke på Gersø 1      Mindesmærke på Gersø 2
To billeder af mindesmærket på Gersø for inddæmning af 63 tønder land (35 ha) og som udgjorde store dele af den landbrugsjord i Gerskov,  hvor Lars Hansen og senere Hans Damsted har dyrket korn og andre afgrøder til brug i landbruget og husholdningen. Min 2 x tipoldefar Hans Pedersens navn står nævnt på mindesmærket. Privat Foto af 14.12.2016.

  Gerskov Bygade år 1938 
                        Luftfoto fra 1938 af Gerskov Bygade 11 fundet websitet Danmark set fra luften.

  Gerskov Bygade 14.12.2016 M
                Privat foto af 14.12.2016 - Gerskov Bygade 11 set fra vejen op i indkørslen.

  Gerskov Bygade 11 set fra kirkesiden. M
            Privat foto 14.12.2016 - Gerskov Bygade 11 set fra kirkesiden hen over dele af frugtplantagen.

  Gravsten fra Gerskov Kirkegård.JPG M
      Privat foto af 14.12.2016 - fra Gerskov Kirkegård af gravsten af en af de tidligere ejere af Gerskov Bygade 11.

 

                           The church of Skeby where David and Mette Marie where married 13.11.1880
                                                                                         Skeby Kirke

  givet som gave af Skeby Menighedsråd ved brylluppet den 16. september 1892 3 M
     Laura og Hans blev gift i Skeby Kirke den 16.september 1892 henholdsvis 28 og 29 år gamle og fik på
     dagen overrakt denne
brudebibel som var skik på den tid. Efter brylluppet  overtog de gården i Gerskov
     efter  Lauras forældre Lars Hansen og Kirsten
Andersdatter, som herefter begge boede på aftægt på gården.  
     Ægteparret fik fem børn - to som døde spæde (1893 og 1897) - og Laurits i 1895, Gerda i 1901 og Ester i 1907.
     Se efterfølgende billeder af familien.

 

            Laura og Hans Damsted m.to børn Laurits og Gerda 4              
   Dette familie foto formoder jeg er fra 1907 samme år som Ester fødes. På billedet kunne Laura være gravid
   med Ester som fødes den 26. oktober 1907.
På billedet ses forældrene Laura og Hans (42 og 43 år) og
   børnene Laurits (12 år) og Gerda (6 år). Nedenfor deres tre voksne børn.
Laurits Damsted Gyrup Gerda Damsted  Ester Damsted ca. 34 år 3
  Laurits Damsted f.5.marts 1895    Gerda Emilie Damsted f.31.juli 1901        Ester Louise Damsted f.26.okt.1907
  Laurits er her omkring de 30 år     Gerda formodes også ca. 30 år                Ester ligeledes som ca. 30 årig.
 

  Laura og Hans Damsted holder frokostpause under årets høstarbejde sammen med to af deres tjenestefolk 2
       Laura og Hans Damsted drev et traditionelt landbrug med husdyr og markbrug. Dato på foto kendes ikke
     men formodes at være omkring 1900-1905. Her er Laura kommet ud i marken med mel´madder til sin
     mand Hans i hvid skjorte og to af deres tjenestefolk til et velfortjent hvil siddende i rughalmen.

Familien Damsted på gårdspladsen i Gerskov ca. år 1900
    Dette billede er affotograferet af Arne på sommerferien 2015 hos Gerda i Norge fra et billede som hun har arvet
   fra sin far Henning, barnebarn til Laura og Hans Damsted. Billede af den lille familie på gårdspladsen i Gerskov
   år 1900 anslået efter drengen Laurit´s alder sammen med sine forældre Laura og Hans Damsted samt hans 
   morfar Lars Hansen. Pige med det hvide froklæde er kusine Laura medens drengene til hest ikke kendes -
   måske nabodrenge eller tjenestefolk. Hunden af racen dansk hønsehund ses også på andre familiefotos.

Laurits Damsted på gårdspladsen med tre heste og sin lillesøster Ester på hesteryg. Sted fødegården i Gerskov. 4
  Her ser du Laurits på gårdspladsen i Gerskov med 3 af gårdens 5 heste og med en smilende lillesøster Ester
siddende på en af de store fine arbejdsheste. Anslået årstal 1915/17 - fortolket i alderen på Laurits og Ester.

  Ester Damsted med sin fars heste i Gerskov. 4  Ester Damsted med sin fars heste i Gerskov. 5

              Ester Damsted med sin fars heste i Gerskov. 6
              Ester Damsted med sin fars heste i Gerskov. 7
                  Ester Damsted var glad for sin fars heste og hunde - årstal anslået 1925. To første billeder er
              Ester højt til hest sammen med naboens søn. Efter en travl dag i marken  får hestene vand af
             det store trug på
gårdspladsen. Nederst ses Ester i en hyggestund med gårdens hund - dansk
             hønsehund og den lille hvalp i skødet.

 

           Inger Damsted med dansk hønsehund 2

                                   Inger Damsted sammen med sin mormor Laura 2    

Her ses to billeder af barnebarnet Inger. Inger blev født uden for ægteskab af Gerda Damsted 20.marts
1921. Inger boede hos sine bedsteforældre i Gerskov i mange år. Jeg formoder indtil mormor Laura døde i
1932. På det øverste billede ses Inger med hønsehunden i Gerskov og nederst ses Inger i en hyggestund
med sin bedstemor Laura formoder årstallet er 1931 da Inger vurderes til at være 10 år. (født marts 1921).

Inger Damsted - var deres ældste barnebarn af Gerda som boede hos sine bedsteforældre det meste af sin
barndom og har den 17/2-1987 fortalt om sin morfar:

"Mødte 1882 til session. Infanterist 1883, men på grund af gastritis-feber, først mødt den 1.11.1883.
Hjemsendt 23.10.1887. Fader (Mads Nielsen) blev mormon og rejste til Amerika. Sønnerne købte gården og
moderen blev hos dem.

Hans blev forlovet med datter af gårdmd. Lars Hansen Gerskov v/Otterup. Han klarede sig lettere med
hendes fødehjem, end med sin egen fødegård, som nu Knud Damsted overtog.

Hans overtog Laurines fødegård i Gerskov formodentlig september 1892 efter giftermål. Hendes forældre
boede stadig på gården som en slags aftægt.

En almindelig bondegård med en besværlig drift, da jorden lå spredt. Ca 50 tdr.ld, køer, heste og får som de
almindeligste dyr. Husholdning 2 piger og 2 karle."

 

       Hans Damsted regnskabsbog år 1905 2   Partier fra Gerskov kirken skolen og brugsen 4

Har også arvet Hans Damsted gamle slidte regnskabsbog for året 1905, hvori Hans Damsted sirligt har
nedskrevet sine tal.  Det er sjovt at læse hvordan prisen var på henholdsvis afregning for afgrøder m.v. samt
for de varer de købte henne i Brugsen. I teksten herunder, har jeg forsøgt at anføre nogen af tallene fra
bogen for at give et billede af driften i et lille landbrug år 1905.

Kan af regnskabet se mine oldeforældre ikke har tjent store penge ved landbruget, men har kunnet brødføde sin familie.
Af denne regnskabsbog fra 1905 har landbruget givet et overskud på kr. 874,43. Kan af bogen også se hvad disse midler er blevet brugt til i den daglige husholdning og hvad dagligvarer kostede i 1905. Formoder der blev handlet i den lokale Brugsforening - se nedenstående foto fra ca. 1930.
Der blev ofte købt smør i familien Damsted - januar 6 pund smør for kr. 5,58, februar 10 pund for kr.  9,30, marts 8 pund for  kr. 7,50. Et hvedebrød kostede kr. 0,90 - tvebakker kr. 0,15

I regnskabet er der blevet opgjort en status med alle gårdens værdier pr. 31.12.1905 - hvilket også giver et indtryk af hvad en ko, en hest m.v. har været værd i 1905. Vi må sige niveaut nok passer meget godt til hvad indtægten på landbrugsprodukter også  var.

Følgende tal er gengivet nedenstående:
 Ejer 5 heste værdi kr. 2.050 -  10 køer, 4 kvier, 1 tyr og 4 kalve værdi kr. 2.380 -  1 so, 11 ungsvin, 1 fedesvin og 4 grise værdi kr. 480 - 6 får og 1 væder værdi kr. 205 - 70 høns, 3 ænder og 3 par duer værdi kr. 79.
Hertil kommer en kornbeholdning på 13 tdr. rug værdi kr. 130 - 28 tdr. byg værdi kr. 280 - 20 tdr. hvede værdi 240 og 30 tdr. blandsæd værdi kr. 300 hertil er opført en beholdning af oliekager, rajgræsfrø og roefrø  værdi kr. 570.
 Samlet værdi af besætning og beholdninger kr. 6.714 hertil skal lægges værdien af avlsinventar kr. 1.405, indbo kr. 2.750. Gården er opført til kr. 25.000. Disse giver en samlet værdi på gården på kr. 35.869.

Disse tal kan læseren selv forholde sig til, men det skal bemærkes at selvom du tidobbelte værdien af summen for køer  og kvier kom du ikke langt i et gårdkøb år 2017.

Ovenstående  et billede  af Gerskov Brugsforening år 1930, hvor familien Damsted i Gerskov handlede alle deres daglig varer.

 

Laura og Hans Damsteds sølvbryllup 2
 Som det var tradition ude på landet samledes man til et gruppebillede når der blev afholdt større fester på gårdene.
Denne dag hvor dette billede er taget samledes man på gårdspladsen Gerskov Bygade 11 ved 
Laura og Hans Damsteds sølvbryllup  den 16. september 1917 sammen med alle deres gæster - naboer og
venner samt deres børn - Laurits ses ved siden af sin far medens Gerda - min farmor - ses ved siden af sin
mor medens den yngste Ester ses siddende mellem sine forældre. Drengen siddende ved siden af Ester
er Niels Damsted, som har været med til at stifte Slægtsforeningen Damsted.
Fra min farmors kusine Anna har jeg arvet en kopi af hendes skriv om hendes slægt. I dette skriv fandt jeg 
denne tekst som fortæller lidt om mine oldeforældres sølvbryllup - citat "Fars yngste søster Laura blev gift med
Hans Madsen Damsted de fik Fædregaarden og dem var vi meget glade for at besøge - til deres sølvbryllup blev
vi modtaget med Hornmusik - saa snart de saa et køretøj langt nede paa vejen (Heste og Vogn) spillede de alle 
velkomst - jeg glemmer det aldrig - og saa husker jeg bedst Dansen i Storstuen, hvor de sled - hvor de svedte
og jeg syntes de udstraalede glæde og varme - i al deres stive Tøj" skrivet fortsætter under billede af kirken.
 

Jeg har arvet ovennævnte brudebibel. I denne bibel lå nedenstående sanghæfte og den håndskrevne sang
fra Lars Knudsen - formoder det har været en sang fra en god nabo, som er blevet sunget under sølvbryllupsfesten.

                                         Sanghæfte ved Laura og Hans Damsteds sølvbryllup den 16.september 1917 2

  1. sang i sanghæftet 2 2. sang i sanghæftet 2

 

               Sang fra Lars Knudsen til Laura og Hans Damsteds bryllup den 16. september 1892 2

              Byggeudvalg ved Gerskov kirke 2

                Byggeudvalget ved etablering af Gerskov Kirke. Kirken er opført på et jordstykke som tilhørte
             Hans Damsted og ligger tæt på Gerskov Bygade 11. Se ovenstående billede på side 2 -
             foto af 14.12.2016 taget fra kirkesiden  over mod Gerskov Bygade 11.

 

                   Partier fra Gerskov kirken skolen og brugsen 2

                 Gerskov Kirke foto af 14.12.2016 M
                   Gerskov kirke blev indviet år 1925. Hans Damsted var med i byggeudvalget ved planlægning og
               opførelse af kirken.  Ses på ovenstående billede som yderst til højre.

               Øverste billede formodes at være fra et postkort år 1930 medens det nederste er mit private foto
               fra 14.12.2016, hvor vejret næsten var sommerligt med klar blå himmel.
               Skriv fra side 10 fortsætter " Desværre rejste Sønnen Laurits ud til Konens Fædregaard, ellers 
               Havde vores vidst været i Slægten endnu - men, Kirken i Gerskov er bygget paa et stykke Jord
               fra Gaarden som Faster Laura og Hans Damsted skænkede dertil- Faster Laura var en af de første
               som blev begravet der og hun valgte selv hvor hun ville ligge - noget af Gaarden er brændt og
              bygget op igen, men den har helt forandret udseende.

 

  Side 14

                 Skeby Sogneråd 1930 1935 3 M
                    Hans Damsted blandede sig også i det lokale samfund - sad i Skeby sogneråd år 1930-1935,
                som 67-72 årig. 
Her ses  han i forreste række yderst til højre med sit genkendelige fuldskæg.

                                                  Folketælling i Gerskov år 1911 2 M
                Ligeledes kan vi af Folketællingsskemaer - her 1.februar 1911 over Gerskov  se  Hans M. Damsted stå
             anført som tællingskommissær - et andet af hans tillidsjob.


                                                       

                                                                           

Denne side er pt under redigering  - indtil redigering er færdig kan du se hele fortællingen på nedenstående link.

 

                                                                                                                                                                                

Gerskov Bygade år 1938 Hans Madsen Damsted 2 Violin

 

                                       
                                                      

Gennem ord og billeder fra før og nu, har jeg forsøgt at fortælle en slægtshistorie om mine oldeforældre Laura og Hans Damsted, som overtager Gerskov Bygade 11 af Lauras forældre Lars Hansen og Kirsten Andersdatter i  1892 og driver den indtil 1938, hvorefter gården sælges til anden side.

Du kan følge historien ved at åbne dette link:.  Minder fra Gerskov (PDF)