Damsted Slægten

Slægten Damsteds slægtstræ er forgrenet i 6 grene - vil du udforske den enkelte slægtsgren kan du ved at trykke på en af nedenstående link følge den enkelte slægtsgren:

Stamfaderen til Damsted - Mads Nielsen

Slægtsgren 1 - Niels i Rønninge

Slægtsgren 2 - David i Elsinore/Utah

Slægtsgren 3 - Jens Peder - ugift

Slægtsgren 4 - Gjøde i Søndersø Skov

Slægtsgren 5 - Gjerturd døde som 5 årig.

Slægtsgren 6 - Hans i Gerskov

Slægtsgren 7 - Marius i Bullerup

Slægtsgren 8 - Knud i Pomosa

For at udvide kendskabet til alle mine (Arne Damsted Rasmussens) bedsteforældres aner har jeg i de efterfølgende links indlagt de aner jeg p.t. har kendskab til. De første aner der er indlagt links på er min fars mormor og morfar samt hans oldeforældre og dermed mine oldeforældre og tipoldeforældre. Alle personer med udspring i Damsted slægtens gren 6. 
I det første link er min  oldemor Laurines (gift med Hans Damsted) forældre anført og i det næste hende selv. 

Slægten Larsen fra Gerskov - Lars Hansen (Laurines far og Arnes tipoldefar)

Slægten Larsen fra Gerskov - Laurine Larsen (Arnes oldemor/farmors forældre)

Nu har jeg fulgt de to slægter der er efter min fars mormor og morfar. Går jeg nu til fars anden side, nemlig hans farmor og farfar får jeg følgende aner.

Slægten Chr. Rasmussen fra Gudskov (Arnes oldefar/farfars forældre)

Den næste slægt er efter min mor hendes morfar og min oldefar.

Lars Chr. Eghøj - (Arnes oldefar på min mors side)

De tilføjede links ud over Damsted slægten stopper indtil videre her indtil jeg har fået udbygget min viden.

Odense, den 27. februar 2019
Arne Damsted Rasmussen