Damsted Slægten

 Denne artikel har Arne Damsted Rasmussen fået tilsendt af Margit Egdal som et udpluk fra hendes bog om danske æbler, specielt om Gamle Nordfynske Æbler, herunder et æble som brødrene Hans og Knud Damsted har frembragt ved podning.

Gamle Nordfynske Æbler
af Margit Egdal

Gerskovæblet

I Daugtrup ligger virksomheden Nordfrim på Kvindevadet 42. Tidligere lå her en gammel gård med en stor planteskole. Gdr. Mads Nielsen drev sin planteskole med stor kærlighed til frugttræer, men da han blev omvendt og grebet af mormonismen, udvandrede han i 1883 til Utah for at blive frelst. Hustru og 6 sønner blev hjemme på gården i Danmark. Den yngste søn, Knud Madsen Damsted, var kun 14 år, da hans far rejste. Æblet falder sjældent langt fra stammen, siger man, så da Knud voksede til, startede han i året 1892 sin egen planteskole på gården. Knud havde en bror i Gerskov, Hans Madsen Damsted, der ejede gården på Gerskov Bygade 11. Når Hans Madsen Damsted ikke drev sin gård, komponerede han. Valse for violin. Man hører næsten violinen og ser Knud gå i sin brors have og pusle om et æbletræ, for her stod selveste modertræet til de på egnen så vidt udbredte Gerskovæbler. Gerskovæblerne er ikke værd at æde, siges der. Gerskovæblet er da også et madæble. Det bliver ikke godt før ved juletid. Det er da helt gult i frugtkødet og beskrives som et »tungt« æble. Knud Madsen Damsted solgte i 1909 gården i Daugstrup og flyttede sin planteskole til »Pomosa« i Søhus. Herfra solgte han nu sine Gerskovæbler - foruden 40 andre æblesorter ifølge kataloget fra den velassorterede planteskole! Et stort Gerskovæbletræ findes i dag på Gerskov Bygade 20. Et andet kæmpetræ findes i haven ved Hessum gamle skole, Hessum Bygade 38.      

Gerskov æbletræ i blomst

          Billede af et Gerskov æbletræ på adressen Gerskov Bygade 20