Damsted Slægten

Du kan på denne side læse historien om min oldefar Hans Damsted og hans melodier eller du kan gå helt nederst på siden og vælge at læse historien via det link jeg har lagt ind samt du har mulighed for at printe hele historien og sidde med den i hånden når du læser den, såfremt du ønsker dette.

Hans Damsted var gårdejer og drev landbrug fra sin gård i Gerskov. Men har også hele sit liv spillet på violin både hjemme privat samt til private fester på egnens gårde. Ved siden af sit almindelige spil har oldefar også komponeret melodier. Hans Damsted nedskrev hele sin nodesamling i perioden 8. september 1946 til 22. november 1948, medens han boede på alderdomshjemmet i Otterup. Det sidste nodeark han har nedskrevet er dateret 22.11-1948, 11 dage før hans dødsdato 2.12.1948.

Hans nodesamling som jeg var så heldig at arve for nogen år siden - jeg er oldebarn til Hans Damsted og mit stamtræ er efter hans datter Gerda Emilie. Hans store nodesamling tæller ialt 219 melodier, hvoraf de 143 er hans egne kompositioner og med hans egne initialer påført nodearkene. Disse nodeark har han sirligt nedskrevet i sit livs sidste dage boende på Alderdomshjemmet i Otterup.

Da jeg arvede nodearkene fik jeg at vide de ikke kunne spilles. Da jeg ikke selv kan spille måtte jeg søge hjælp hos andre musik kyndige folk. Det fik jeg mulighed for via mit bekendtskab med organist Carsten Sindvald ved Odense Valgmenighedskirke. Første gang jeg fik Carsten til at spille tre af oldefars melodier var ved Fortælledagen den 10. september 2016 ude i Daugstrup på slægtsgården, hvor Damsted navnet stammer fra og fra oldefars fødehjem. Dermed havde jeg allerede fået bevis for at oldefars melodier kunne spilles og var yderst melodiske. Men jeg ville gerne have mere bevis og også gerne have beviserne gemt for eftertiden.

Via hjemmesiden livsfortaellinger.com fik jeg kontakt til Peder Yndgaard i Otterup. Han var straks med på ideen og ville gerne hjælpe mig med at komme videre med at få Hans Damsteds melodier indspillet og lagt op på hans hjemmeside. Inden vi kunne komme så langt måtte jeg have lavet en ny aftale med Carsten Sindvald og høre om han ville spille seks udvalgte melodier fra Hans Damsteds nodesamling. Carsten sagde ja men der gik nogen tid inden materialet var klar. Jeg udvalgte seks melodier - Gødes Polka, Gerskov Hopsa, Daugstrup Vals, Knud Damsted Mazurka, Laura Polka og Inger Vals - alle melodier jeg mente kunne relatere til personer i slægten Damsted og eller de to gårde der blev en del af hans livog virke - dels fødegården i Daugstrup og dels hans egen gård i Gerskov.

Den 17. november 2017 havde vi - Carsten Sindvald, Peder Yndgaard og jeg - aftalt at mødes inde i Odense Valgmenighed og efter aftale med menighedsrådet for at påbegynde indspilningen af de seks nævnte melodier. Alt gik efter planen og melodierne kom i kassen som man siger. Vi manglede kun at indtale min udvalgte tekst som optakt til musikken samt Carsten kort vil fortælle om melodierne og hvordan han opfatter min oldefars musik. Da tiden var skredet for os aftalte vi en ny dato til den 5. februar 2018 for at gøre tingene færdige. Efter denne dag kunne Peder køre hjem med de færdige indspilninger for at få materialet færdig redigeret.

Den 23. marts 2018 udkom den færdige video på hjemmesiden livsfortaellinger.com under dette link: Fortællingen om Hans Damsted og hans melodier. og er nu gemt for eftertiden, som var mit store ønske.

Jeg kunne også til min store glæde notere mig, at Carsten gav alle melodierne nogle pæne ord med på vejen, bl.a. brugte han til Daugstrup Valsen en sammenligning med Carl Nielsen og til Knuds Damsted Mazurka en sammenligning med Chopin - større kan det vel næste ikke blive for denne bondedreng fra Nordfyn.  

               Hans Madsen Damsted 3

Hans  Damsted  stående  på  gårdspladsen  i  Gyrup  under  besøg  hos  sin  søn  Laurits  Damsted.  Formoder  billedet  er  taget  år  1946  -  tolket  med  basis  i  alderen  på  drengen  som  er  hans barnebarn  Peter.  

               Gerskov Bygade år 1938

Hans Damsteds gamle gård i Gerskov - luftfoto fra 1938 fundet på siden Danmark set fra luften. Når man zoomer ind på billedet kan man se to personer på billedet stående og spejder efter flyvemaskinen, som har taget dette foto. De ses begge foran gavlen med bindingsværk. Den ene person er helt sikkert Hans Damsted medens den anden er en dreng som kunne være et af hans børnebørn Henning eller Erik. Den gamle gård er i dag revet ned og genopført på adressen Gerskov Bygade 11, 5450 Otterup. 2Gården ejes i dag af frugtavler Lynge Roed som også ejer nabogården Gerskov Bygade 15 og driver en større frugtplantage fra begge ejendomme.

Nedenstående kan du følge de seks melodier der er blevet indspillet og med billeder af de to gårde og de personer som melodierne relaterer til:

Gjøde madsen damsted 3   Søndersø Skov Gøde Damsted

Gøde Madsen Damsted var en af Hans Damsted seks brødre. Boede i Søndersø Skov. Luftfoto af Gødes ejendom fra 1948 fundet på siden Danmark set fra luften. Melodien Gødes Polka formoder jeg er komponeret af Hans Damsted med tanke for sin store broder.
Nedenstående er det originale håndskrevne nodeark kopieret, efterfulgt af Carsten Sindvalds bearbejdelse af melodien efterfulgt af et link hvorpå Carsten først kommenterer melodien for herefter at spille melodien på saxofon - Gødes Polka.

        Gødes Polka 3

          Gjødes Polka 2

Mads Nielsens gård som den så ud 1936 med den store gamle have

Her ses et luftfoto år 1936 af fødegården i Daugstrup - fundet på siden Danmark set fra luften. Jeg formoder Hans Damsted har tænkt på sit fødehjem, da han har skrevet melodien Daugstrup Vals. Nedenstående er det originale håndskrevne nodeark kopieret - efterfulgt af Carsten Sindvalds bearbejdelse af melodien og link med hans flygelspil  Daugstrup Vals.

Daugstrup Vals 2

Daugstrup Vals side 1 2

Daugstrup Vals side 2 2

    Knud Damsted med Fyns Tidende under armen    Knud Damsted Planteskole i Søhus

 Knud Damsted var den yngste af de syv brødrene Damsted alle født i Daugstrup og døbt i Østrup Kirke. Efter deres far Mads Nielsen forlod Danmark og sin familie overtog de tre yngste brødre fødegården sammen med deres mor. Knud var planteskole uddannet og drev planteskole primært roser fra fødegården. Han ville noget mere - derfor solgte han fødegården i 1909 og købte ejendommen Pomosa i Søhus, hvorfra han i mange år drev K. Damsteds Planteskole. Hans Damsted har skrevet melodien Knud Damsted Mazurka med tanke for sin lille broder - måske til en specielt lejlighed - det ved vi ikke. Men nedenstående er det originale nodeark med melodien kopieret: Efterfulgt af et link med melodien Knud Damsted Mazurka spillet af Carsten Sindvald på flygel - Knud Damsted Mazurka

Knud Damsteds Mazurka 28.1.1948 af Hans Damsted 5

Knud Damsteds Mazurka side 1 2

Knud Damsteds Mazurka side 2 2

Laura og Hans Damsted holder frokostpause under årets høstarbejde sammen med to af deres tjenestefolk 2

Høst billede- frokost pause. Laura er kommet med mel´madder til de travle høst folk som tager sig en velfortjent hvil siddende på årets høst af rug. Jeg har ladet fantasien lege med tanken, at Hans Damsted har fået ideen til melodien Gerskov Hopsa under høstarbejdet med henblik på at spille melodien til årets høst fest. Nedenstående det originale håndskrevne nodeark med melodien og herefter Carsten Sindvalds bearbejdelse af melodien efterfulgt med et link med Carstens saxofonspil og kommentarer.Gerskov Hopsa

Gerskov Hopsa 23.juni 1947 af Hans Damsted 3

Gerskov Hopsa 3

                                                             Inger Marie Damsted 2

Inger Damsted var Hans Damsteds ældste barnebarn og som i en årrække boede hos sine bedsteforældre på gården i Gerskov. Derfor formoder jeg at melodien Ingers Vals er komponeret med tanke på sit barnebarn Inger. Her ses Inger på besøg i haven hos Marie Damsted i Gyrup. Nedenstående følger det originale håndskrevne nodeark med melodien efterfulgt af Carsten Sindvalds bearbejdelse og et link med hans flygelspil af Inger Vals.Inger Vals

Ingers vals af Hans Damsted 16.3.1948 4

Inger Vals side 1 2

Inger Vals side 2 2

                                                         Laura Damsted.jpg 2

Billede af Hans Damsteds smukke hustru Laurine, men i daglig tale kaldtes hun for Laura. Jeg formoder dette billede er fra 1892, året hvor de blev gift og hvor Laura var 28 år gammel. Melodien Laura Polka med nedenstående håndskrevne nodeark kan kun være tiltænkt hans unge hustru og derfor skulle melodien med således eftertiden kan lytte til melodien. Nedenstående er det originale håndskrevne nodeark kopieret - efterfulgt af Carsten Sindvalds bearbejdelse af melodien: På dette link bliver melodien spillet på saxofon af Carsten Sindvald.
Laura Polka.

Laura Polka 2

Laura Polka 3

Du kan på dette link - Slægtshistorien om Hans Damsted og hans nodesamling - læse historien om min oldefar Hans Damsted samt via link nederst i denne tekst lytte til seks af hans melodier. Ligeledes kan du på hjemmesiden Livsfortaellinger.com under dette link:
Video optaget i Odense Valgmenigheds Kirke med 6 af Hans Damsteds melodier
se og høre Arne Damsted Rasmussen fortælle om sin oldefar samt organist Carsten Sindvald fortæller dig om og spiller de valgte melodier dels på saxofon dels på flygel.
Ligeledes har jeg indsat et link for hver af de seks melodier, således du kan nøjes med at høre en eller flere melodier: 
Gødes PolkaLaura PolkaGerskov Hopsa som alle spilles på Saxofon.
De næste tre melodier spilles på flygel og kan høres fra disse links:  Daugstrup Vals Knud Damsted MazurkaInger Vals

              Hans Madsen Damsted 2        Violin         

Privat foto af landmand, komponist og pensionisten Hans Damsted. 
Denne violin kan have tilhørt Hans Damsted - er fundet på slægtsgården i Daugstrup. Billedet er fotograferet 30. marts 2016 under besøg hos de nuværende ejere Vivi og Erling Daugaard, som har violinen hængende i deres stuer ved siden af husets klaver.

Odense, den 8. august 2020
Arne Damsted Rasmussen