Slægtsgren nr. 3 - Jens Peter

Velkommen til Slægtsforeningen Damsteds hjemmeside

Indtil videre er det valgt kun at anføre de data vi har på Mads Nielsen og hustru under slægtsgren 6,  hvorunder deres børn kun er anført med fødsel og død under hver slægtsgren som det også var i de manuelle bøger. Dog er på den enkelte hovedgren anført alle kendte data med kildeangivelse - skulle der mangle nogle oplysninger - se nedenstående fremgangsmåde.

For at komme ind og se på den slægtsgren som du er rundet af skal du gå op i huset og vælge den gren du ønsker. Jeg har valgt at alle data på nulevende ikke er tilgængelige, men aktuelle oplysninger står i systemet, men ikke synlige for andre end administrator. Du skal vide, at du ikke kan arbejde på siden kun læse - men siden bliver løbende opdateret med de oplysninger som vi har, men endnu ikke fået lagt ind på siden. Vi er godt bevidste om, at vi fra starten ikke har alle oplysninger, men da vi gerne vil have, at alle data er mest muligt fyldestgørende, vil vi derfor gerne bede om din hjælp. Når du gerne vil have noget opdateret og/eller rettet bedes du sende mig, dine nye oplysninger på bilaget under kontakt, hvorefter dine oplysninger bliver opdateret. Ligeledes skulle du være i tvivl om noget er du velkommen til at sende administrator en forespørgsel på bilaget under kontakt og bede om hjælp. Jeg har p.t. valgt,  at det kun er mig som opretter af hjemmesiden der kan opdatere.

Descendants of Mads Nielsen
David Madsen Damsted
Birth: October 31, 1853 31 25Østrup, Lunde
Death: October 13, 1899Elsinore, Utah, USA
Jens Peter Madsen Damsted (2).jpgJens Peter Madsen Damsted
Birth: March 16, 1856Daugstrup, Østrup, Lunde
Death: June 6, 1930Gerskov, Skeby, Lunde, Odense, Danmark
Statistics — Slægtsgren nr. 3 - Jens Peter
Slægtsgren nr. 3 - Jens Peter
Slide show

News
Køb af slægtskrøniken Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land
March 5, 2016 - 5:31:44 p.m.

Slægtsforeningen Damsted har den 9. februar 2016 købt Landbohistorisk Selskabs restlager af Margit Egdals bog kaldet slægtskrønike - Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land. Bogen kan indtil videre købes af slægtsforeningen for kr. 100,- ved at sende en mail til arnedamsted@hotmail.dk med ønske om køb og om bogen skal sendes eller afhentes. Ved forsendelse bliver der ligeledes beregnet porto. Not. af Arne Damsted Rasmussen den 12. februar 2016.

Niels Damsteds tanker og ideer inden starten af slægtsforeningen
March 5, 2016 - 5:30:02 p.m.
Dette skriv er kopieret/afskrevet fra teksten i de manuelle slægtsbøger.

Mange slægtsbeskrivelser (slægtsbøger) kan føre sin slægt langt tilbage. Måske til personer, som "var noget". Et kancelliråd, godsejer, biskop eller andre personligheder - gerne med tilknytning til kongehuset - men alle med hver sit særpræg.

"Damstedernes" forfædre skiller sig ud ved at være ganske almindelige jævne landmænd, som passede en gård, som tilhørte godset Østrupgård. De var "fæstebønder", der som en selvfølge dyrkede jorden så godt, at de en skønne dag kunne købe ejendommen. (red. se tillige noter under Mads nielsen).

De tilhørte absolut ikke nogen overklasse, men udførte deres daglige dont så godt, at de heller ikke sank ned i en underklasse. Sådanne familier er det vanskeligt at føre længere tilbage, end kirkebøgerne er ført.

På "spindesiden" er det efterhånden lykkedes at granske tilbage til 1640. Hvis vi arbejder energisk, skulle det nok kunne lykkes at finde nogle flere forfædre på fædrenes side. Men vi må med beklagelse indrømme, at vi har haft mere interesse for de nulevende familier og så langt tilbage som hukommelsen og overleveringer har kunnet hjælpe os.

Ved et tilfælde fik jeg (Niels Damsted) for nogle år siden besøg af en halvfætter, Rikard Damsted, fra Sjelle ved Galten. Vi kom til at snakke om slægten - han havde en god hukommelse og havde lyttet interesseret til, hvad hans mor og mormor havde fortalt. Vi kom sammen nogle gange. Blandt andet i Lundeborg og i vore hjem i Sjelle og på Als.

Vi besøgte familier, dels sammen og hverfor sig. I Gyrup, Vester Hæsinge og mange andre steder. Det lykkedes efterhånden også at komme til at korrespondere med Utah og Californien. Desværre tabte Rikard lidt efter lidt energien, blev syg og døde.

For ikke at risikere at skulle tage mine erfaringer med i graven - ingen ved jo hvor længe vi får lov til at bevare humør og friskhed - fandt jeg frem til nogle familier, som havde interesse for slægtens historie.

Den 23. november 1986 holdt foreningen stiftende generalforsamling med ret god tilslutning. Nu 4 år senere har foreningen 60 - 70 trofaste medlemmer.

Foruden omstående bestyrelse deltog Else Damsted, Lundeborg i arbejdet fra begynelsen. Selvom det har gået lidt langsomt at få udfyldt oplysningssedler fra enkelte familier, ser det dog nu ud til, at der skulle være mulighed for at udfærdige en nogenlunde komplet slægtsfortegnelse pr. 1990 - 91.

Der bliver udfyldt et slægtsblad med oplysninger om flest mulige familiers data og på de kommende sider følger en overskuelig plan over hvorledes nogle familier udvikler sig til temmelig mange personer. De tomme sider giver hver enkelt mulighed for at indføre notater, hver gang der forekommer familiære hændelser, såsom fødsler, bryllupper og dødsfald. Og selv om man nøjes med at flytte sammen og deler avis og bord og seng, bør det også noteres hvornår et sådant samliv begynder og måske afsluttes.
Dette skriv blev skrevet af Niels Damsted i 1990.

Niels Damsted havde sin egen planteskole på Als - Damsteds Planteskole - på hvilken adresse hans datter Ingrid og svigersøn Konrad nu bor - begge pensionister. Not. af Arne Damsted Rasmussen, Odense den 27. oktober 2015.